0
Att spela in reklam   

Struktur att tänka på   

 * Vid inspelning av reklamfilm så behöver man skapa ett manus.
* Vilka media de ska synas i. Instagram, youtube, facebook m.m.
* Musik, tal alternativt både och
* Ska man ha med en drönarvy för att visa platsen
* Behöver man hyra in statister
* Viktiga detaljer som måste synas
* Tidplan. När måste det vara färdigt

0