0
Företagsbilder   

Där är såklart olika typer av fotosessioner och de fungerar lite olika. 

Företag   

 Företagsbilder varierar väldigt mycket. Allt ifrån produkter till personal.
Det som är viktigt att tänka på är planering.
Att det som ska fotograferas är redo, tillgängligt vid tillfället som är avsatt.
Oftast är det många saker som önskas på en begränsad tid.

0