0
Inspelning av cv video   

 * Vid live streaming så behöver man skapa ett manus.
* Vad vill man visa
* Tillgång till internet. Ska det köras via mobilnät så behöver det vara bra täckning
* Vad ska synas innan streamen börjar
* Kommer där att vara paus och i så fall vad ska synas då

0